Prosjektet er delt i to strekninger. I nord mellom Augestadvegen og Dr. Munks gate er de allerede i full gang. HAB Construction har nå skervet under kontrakten som er verdt i underkant av 120,5 millioner for å bygge på den resterende strekningen mellom Dr. Munks gate og Gimlevegen.

Felles forventninger til en god prosess

Kontrakten ble skrevet på Lien fjellgård i forbindelse med samhandlingsmøte som gjennomføres mellom Vegvesenet og entreprenør før spaden settes i jorda.

kontrakt1

– HAB og Statens vegvesen har felles forventninger til en god prosess fram mot et ferdigstilt anlegg. Kontraktsigneringen er startskuddet for en krevende, men spennende anleggstid i vente. Vi ser fram til et godt samarbeid hvor vi i fellesskap skal løse de utfordringer som måtte oppstå i anleggsfasen, understreker prosjektleder Roar Gärtner.

Entreprenør er nå i gang med omfattende planlegging og arbeidsvarslingsplaner før spaden settes i jorda på nyåret. Noe tilrigging vil skje allerede i desember i år.

Et av to store prosjekt i Bypakke Grenland

Fylkesveg 32 Gimlevegen–Augestadvegen er et av de største prosjektene i Bypakke Grenland og skal bidra til å gjøre de trafikale forholdene gjennom Porsgrunn sentrum bedre. Den nye vegen legges på østre siden av dagens jernbanelinje, som betyr at man slipper jernbanekryssingen ved Lilleelv. Den nye strekningen vil telle 1,3 kilometer og har en totalkostnad på 570 millioner kroner.