Styringsgruppa i Bystrategi Grenland hadde denne uka samtaler med statssekretærene Amund Drønen Ringdal i Samferdselsdepartementet og Per Willy Amundsen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Hensikten var å drøfte oppstart av samarbeid om bymiljøavtale og videreføring av belønningsavtale etter 2016, start for samarbeid om byutviklingsavtale, samt oppstart av arbeidet med Bypakke Grenland fase 2.

Styringsgruppa i Bystrategi Grenland var presentert ved Sven Tore Løkslid, fylkesordfører, Hedda Foss Five, ordfører Skien kommune, Kjell Sølverød, ordfører Siljan kommune, Hallgeir Kjeldal, ordfører Bamble kommune, Inger Kammerud, Jernbaneverket, Dagfinn Fløystad, avdelingsdirektør i Statens vegvesen Region sør og Ole Henrik Lia, gruppeleder i Arbeiderpartiet, Porsgrunn.

Grenland har etter Stortingsvedtaket den 18.juni 2015 for Bypakke Grenland fase 1 kommet godt i gang med iverksettelse av prosjektene i bypakka. Samtidig gjennomføres en rekke positive tiltak for kollektivreisende, gående og syklende finansiert av belønningsmidler i tråd med avtalen med Samferdselsdepartementet for perioden 2013-2016.

Roste bussløftet i Grenland

Departementet synes det var interessant hvilken utvikling som bussløftet har ført til. Måloppnåelse vil være et viktig grunnlag for økt tilskudd av belønningsmidler i 2016 og rammene for en forlenget avtale. Måloppnåelse i reduksjon i biltrafikken vil også vektlegges.

Departementet vil før sommeren ta initiativ til å be byområdene i Grenland søke om forlenget belønningsavtale.

Statlige myndigheter ønsker å se de nye avtale i sammenheng. Trondheim har nå fått sin bymiljøavtale . Staten er i prosess med de fire største byområdene i Norge om både bymiljøavtaler og byutviklingsavtaler. For Grenlands del var departementene positive at partene i bystrategisamarbeidet tok initiativ til samarbeid om nye langsiktige avtaler for Grenland.

For å komme i gang med Bypakke Grenland fase 2 er det behov for et statlig utredning. Vegdirektoratet ga i møte tilbakemelding om at de vil om kort tid sende en anbefaling til Statens vegvesen om behovet for oppstart av byanalyse av Grenland – som skal danne grunnlag for videre planlegging av Bypakke Grenland fase 2 og 3.

Grenlandspolitikerne er klare

Grenlandspolitikerne i bystrategisamarbeidet uttrykte at de var klare med sine planer, godt rigget for videre arbeid og med et solid samarbeid på plass.

Statens vegvesen Region sør understreket at de er klar for å ta utfordringen om å utarbeide en byanalyse så fort de får en bestillingen fra Samferdselsdepartementet.

Staten vil invitere Grenland til videre samarbeid om bymiljøavtale og byutviklingsavtale på et senere tidspunkt.