– Dette er viktige penger for Grenland. Med disse midlene kan vi sikre et attraktivt busstilbud og mange nye tiltak for myke trafikanter. Dette bekrefter at vi gjør mye riktig, og det blir Grenland nå belønnet for, sier fylkesordfører Terje Riis-Johansen.

Ny belønningsavtale med staten gjelder for perioden 2021-2024.

Et mangfoldig næringsliv og høykompetent arbeidskraft

Nullvekstmålet er sentralt i oppfølging av avtalen. Det betyr at klimagassutslipp, kø, luftforurensning og støy i byområdet skal reduseres gjennom effektiv arealbruk og ved at veksten i persontransporten tas med kollektivtransport, sykling og gange. I tillegg er det mål om at regionen skal være attraktiv for et mangfoldig næringsliv og høykompetent arbeidskraft. Grenland skal være et attraktivt sted å bo med levende bysentra og gode transportløsninger.

Grenland kan vise til det en nedgang i personbiltrafikken på 8,1 prosent i avtaleperioden 2016-2020.

Hareide viser til gode resultater i Grenland

– Grenland kan vise til gode resultater fra forrige belønningsavtale, med en nedgang i personbiltrafikken. Jeg er glad for det Grenland har oppnådd og for at Grenland fortsetter innsatsen, sier Knut Arild Hareide.

Belønningsmidlene vil inngå i en mer langsiktig byvekstavtale

Denne belønningsavtalen utelukker ikke muligheten til å kunne inngå byvekstavtale før belønningsavtalen utløper.

I regjeringens forslag til Nasjonal transportplan 2022–2033 legges det til rette for å inngå fem nye byvekstavtaler, blant annet med Grenland.

– Grenland ønsker å starte forhandlinger om en byvekstavtale så raskt som mulig, sier fylkesordfører Terje Riis-Johansen.

Søknad om belønningsavtale 2021-2024 fra byområdet Grenland