Trolig ligger det også penger til ny riksvei mellom E18 og Skyggestein i forslaget.

Det var Telemarksavisa som informerte om lekkasjen fra den kommende transportplanen, som legges fram av regjeringen før påske.

Grenland klar til forhandling med staten

-Dette er en veldig god nyhet for Grenland! Vi er klare til å forhandle med staten om en byvekstavtale. Dette gir mulighet for billige busser og trivelige bysentrum hvor det blir lettere å gå og sykle, sier fylkesordfører Terje Riis Johansen i Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Fylkesordfører retter også en stor takk de politikere og alle andre som har jobbet internt i regjeringspartiene for å få dette på plass.

Ta opplyser om at det totalt skal være satt av om lag 79,5 milliarder kroner til byvekstavtaler i planperioden, og at regjeringen vil prioritere byvekstavtale til Grenlands-området. Det settes i tillegg av midler til flere store riksveiprosjekter som kan være aktuelle å prioritere i byvekstavtalene.

-Grenland har vært klar til forhandling siden vi gjorde felles lokale vedtak i 2019, men de fire største byene dro av gårde med alle midlene til byvekstavtaler etter bompengeforliket, fortsetter fylkesordføreren.

Ønsker å videreføre Bypakke Grenland

-Mer penger i potten og et klart ønske fra regjeringens side om satsing på byvekstavtaler nå gjør oss optimistiske. Vi har fått signaler om at det må ligge en ny bypakke i bunn for å få en langsiktig avtale med økte tilskudd.  I disse dager fattes det felles vedtak om at vi ønsker å videreføre Bypakke Grenland, og vi skal gjøre de nødvendige forberedelsene for det.

Fylkesordføreren ser ingen grunn til å vente med den videre prosessen.

-Vi vil gjerne komme raskt i gang med forhandlinger og få til en god dialog med staten om langsiktig arealutvikling i Grenland, om planlegging av Rv 36, knutepunktutvikling og videre satsing på buss, sykkel og gange.  Vi har fått til mye med bypakka og belønningsmidlene fra staten, men sammen kan vi nå få en enda større satsing på byutvikling og transport i Grenland.

Nyheter, Grenland | Grenland får 400 millioner kroner i året (ta.no)