Pengene skal blant annet brukes til flere tiltak som gir et bedre kollektivtilbud, gratis buss til barn og billettsamarbeid med tog og buss. Tilskuddet er en oppfølging av bompengeavtalen fra august 2019.

 – Dette er gode nyheter, 20 millioner er viktige penger for Grenland som betyr at vi ytterligere kan styrke kollektivtilbudet. Når vi får hverdagen tilbake er dette midler som kommer alle aldersgrupper til gode, sier fylkesordfører Terje Riis Johansen.

 Grenland er ett av de ni byområdene som faller inn under denne ordningen, etter regjeringspartienes bompengeavtale fra august 2019. Det er satt av 50 millioner kroner hver til de fire største byområdene og 20 millioner kroner til hvert av de fem mindre byområdene.

Best pris app

 Tiltakene som foreslås i Grenland er blant annet å innføre én sone for buss i hele byregionen, samme pris uansett reiselengde. Gratis buss for barn opp til 6 år. Billigere kombinasjonsbilletter på tog og buss. Større rabatt i farte-appen og innføring av piloten «Best pris»-app.

– Dette bidrar til å gjøre billettproduktene i Grenland billigere og mer tilgjengelige. Med en forenklet sonestruktur og ny billettapp sikrer vi at kundene alltid betaler riktig pris. Da kan terskelen for å ta i bruk kollektivtilbudet bli lavere, sier Trond Myhre, leder for kollektiv og mobilitet i Vestfold og Telemark fylkeskommune.

– I tillegg legges det til rette for at flere kan la bilen stå når et utvidet billettsamarbeid mellom buss og tog er på plass, sier Myhre.

Fikk gladmelding i møte

Gladmeldingen kom i et nettmøte hvor fylkesordfører og ordførerne i bystrategisamarbeidet presenterte for Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet hva man har fått til gjennom samarbeidet i Grenland, hvilke ambisjoner og muligheter byområdet har gjennom en byvekstavtale, og at Grenland er klar for forhandlinger om byvekstavtale.