Alle barn og ansatte i barnehager og barneskoler (1-7 trinn) og ungdomsskole (8-10 trinn) i Grenland som reiser sammen, kan ta bussen gratis til og fra arrangementer og severdigheter langs det ordinære rutenettet på dagtid.

– Vi inkluderer ungdomsskolene igjen i dette tilbudet i Grenland, og har samtidig laget nye retningslinjer som gjelder alle som vil benytte seg av denne gratisordningen, sier områdesjef for Vy buss Telemark Geir Aasoldsen.

Geir Aasoldsen, områdesjef Vy buss Telemark og Lars Sandnes, teamleder mobilitetstjenester Vestfold og Telemark fylkeskommune. Foto Trond Magnus Haugen

Gjelder på ordinære skoledager

De nye retningslinjene innebærer en begrensning på gruppestørrelsen til maks 12 personer pr avgang, og gjelder på de ordinære skoledagene. For større grupper som ikke kan dele seg må skolene kontakte Vy buss Grenland minst 2 dager i forkant, for å se på mulighet for å sette opp en ekstra buss. Gruppene må vise en reisebekreftelse ved reise, som fås av Vy buss. Disse grepene gjøres for å enklere håndtere ordningen og redusere ulempene for andre busspassasjerer.

Statlige belønningsmidler

Tilbudet i Grenland finansieres av belønningsmidler byområdet får fra staten øremerket billigere billettpriser for kollektivtrafikken. Ordningen evalueres fortløpende og kommunene blir informert ved endringer.

Se de nye retningslinjene her: Gruppereise for barnehage og grunnskole (farte.no)