Det benyttet 2. klassinger fra Stigeråsen skole på Gulset seg nylig av, når de skulle på en skoletur til Gjerpen kirke. For å sette litt ekstra spiss på bussturen inviterte Bypakke Grenland Tobias Vik fra Grenland Friteater til å bli med på turen fra Gulset til Gjerpen med pendelbussen P7.

Ellevill busstur

Det ble en ellevill busstur! Tobias og barna laget det rene showet om bord på den knapt 15 minutter lange turen.

Elaf_busstur_Birgitte Finne Høifødt - Kopi

-Pappene på bussen sier bla, bla, bla, hylte de, og kjente og kjære buss-sanger fulgte på rad og rekke før bussturen nesten litt for raskt var over.

-Dere må aldri slutte å ta buss, hoiet Tobias, før den entusiastiske gjengen med 7-åringer hoppet av bussen med gule solbriller og ballongdyr på hodet.

Belønningsmidler

Gratis busstur gjør det enklere å dra på utflukter i distriktet og komme seg til arrangementer og severdigheter.

Tilbudet er finansiert av belønningsmidler, som er midler vår region får for å stimulere til bedre fremkommelighet, miljø og helse, ved å dempe veksten i behovet for motorisert transport og øke antallet kollektivreiser på bekostning av reiser med privatbil.

I fjor reiste over 26 500 barn og unge gratis med buss gjennom ordningen, og det håpes på ny rekord i år. Barnehagene er flinke til å bruke tilbudet, så nå ønskes det at også flere skoler blir flinkere til å bruke tilbudet.

Retningslinjer for ordningen

Retningslinjer for ordningen er at reisene må skje mellom kl. 08.30 og 13.30. Det betyr at hjemturen til skole eller barnehage må være påbegynt senest kl. 13.30. Det anbefales å reise før kl. 13.00, på grunn av plass på bussen.

Gruppene må bestå av minst fem personer, hvor minst en må være voksen reiseleder.

Det gis ingen plassgaranti og man vil være å regne som en ordinær reisende. Det betyr at det ikke er mulighet å melde fra til Nettbuss på forhånd eller å reservere plass. Nå er det bare å møte opp på bussholdeplassen og gå ombord på bussen dersom det er plass.

Det er ingen øvre grense for antall reiser per gruppe, men det anbefales at dersom gruppen er på 20 personer eller flere så deles den på to avganger.

Det vil ikke settes opp ekstra kapasitet på dager hvor det er spesielle arrangement. Det anbefales derfor at barnehager og skoler som er langs samme bussrute kommuniserer seg imellom for å unngå at alle prøver å bli med samme avgang og derfor slipper å bli avvist på holdeplass.

Barnehager kan bruke ordningen hele året, mens grunnskole grupper kan bruke ordningen på de ordinære skoledagene.

Skoler og barnehager må vise reisedokument/reisebekreftelse ved reise. Dette får man ved å ta kontakt med kommunene i Grenland eller Nettbuss.