Selve PP-krysset «gikk i svart i 2008». Etter dette startet kampen for å få tilbake krysset, og særlig har engasjementet vært stort fra Vestsiden fellesskap, men også fra andre aktører.

Her har temperaturen til tider vært høy i ventetiden, forståelig nok – omtalt som «kaos-krysset». Med midler fra Bypakke Grenland blir «nytt PP-kryss» en del av oppgraderingen av Porsgrunn sentrum.

– Veiprosjektet skal sette en stopper for gjennomgangstrafikken over Vestsiden og Porsgrunnsbrua, sa ordfører Robin Kåss i Porsgrunn.

– Dette er en del av sentrum, og vi skal lage et fantastisk nytt byrom med trær og busker her, hvor folk skal kose seg.

Prosjektet skal sikre en sentral ferdselsakse i byen – med god fremkommelighet for kollektiv og sykkeltrafikk. Samtidig skal det utvikles byrom med aktivitets- og oppholdskvaliteter som bidrar til å styrke attraktiviteten til sentrum. Prosjektet gjennomføres i 2019 og skal være ferdig til skolestart 2020.

Det blir lysregulering i PP-krysset og sykkelfelt med sykkelbokser i alle armene. Samtidig skal gatebredden bli smalere med kun to kjørefelt. Krysset får avrundede kanter. Busslommer blir beholdt, men stoppestedet utenfor PP-senteret blir flyttet til utenfor eldresenteret.

Det er Veidekket som for en anbudssum på 35 millioner skal gjøre jobben. Totalsummen for hele Grønn-lenke prosjektet er på 156 millioner.