Mohamed opplever at 10 kroners-tilbudet for Metro- og Pendelbusser i Grenland har hatt positiv effekt med mange fornøyde kunder.

10 kroners-tilbudet gjelder på Metro- og Pendelbusser i Grenland fra og med mandag 7. til og med søndag 20. desember. Enkeltbillett kjøpes om bord på bussen. Tilbudet er et ledd i kampanjen «Min bilfrie dag» , som oppmuntrer til å velge et miljøvennlig alternativ til bilen en dag i uka.

– En dame fra Kjørbekk fortalte meg nylig at hun hadde benyttet 10-kroners tilbudet for å komme seg til trivelige Langesund, hvor hun ikke hadde vært på lenge, sier han, og konkluderer med at «buss-julepresangen» er blitt godt mottatt.

Liker å jobbe med mennesker

Mohammed (50) kom fra Somalia til Norge i 1996. Han forteller det var litt tilfeldig at han begynte å kjøre buss. Som sjåfør på Labbebussene i Porsgrunn og Skien ble han svært godt mottatt av spesielt de eldre damene.

– Jeg gledet meg til jobb hver dag og trivdes med de eldre. Da dette populære tilbudet ble lagt ned i 2005 fikk jeg fast jobb med rutekjøring i stedet.

– Det beste ved bussjåfør-yrket er menneskene. Jeg er opptatt av å yte 100 prosent god service, slik at vi kan få enda flere kunder. Det er tross alt kundene som gjør at vi får beholde jobben, smiler han.

Bedre fremkommelighet for buss

Når det gjelder bussens plass i trafikkbildet er han veldig klar: Kollektivtrafikken bør få bedre forhold i Grenland, det vil si bedre fremkommelighet for bussen, og bilkjøring i sentrum bør strammes inn.

– Storbyer som Oslo og Trondheim bør være gode forbilder for Grenland, hvor folk bruker bussen i langt større grad enn i Grenland.

Han er også fortvilet over at mange bilister ikke overholder vikeplikten for bussen, og dermed forsinker kollektivtrafikken. En slik egokjøring synes han ikke noe om.

– Politikerne må på banen om snakke varmere for kollektivtransporten. Mange kjenner ikke til det gode tilbudet vi har i Grenland. Nesten halvparten av befolkningen her har en buss som går minst fire ganger i timen på dagtid, men svært få benytter seg av dette.

Alle kan ha en dårlig dag

– Kan det ikke være utfordrende å være bussjåfør også?

– Alle folk har en dårlig dag av og til, sånn er det for oss alle. Som bussjåfør tenker jeg at «kunden har alltid rett», og jeg prøver å takle dette på best mulig måte. Bråk på bussen er sjelden, og skjer det, er det på kvelden når folk er fulle, sier Mohamed.

Renere bymiljø

Til høsten 2016 skal bommene plasseres på 13 ulike steder i Grenland. Mohamed tror konsekvensen av dette vil føre til et bedre bymiljø.

– Tomme byer? Nei, nei, sier han. Vi får renere byer, og i Skien kan bilister parkere i bygarasjen og rusle en tur i byen. Dette skal bli bra, smiler familiefaren og bussjåføren Mohamed Sheikmohamed.