Teigen sitter i styret i SV i Siljan, er opptatt av miljøet og liker å ta buss.

– Jeg jobber i Langesund og kjører gjerne til Skien og tar buss derfra. Jeg skulle gjerne tatt buss hele vegen, men da kommer jeg for sent på jobb – og må dra tilbake før arbeidsdagen er over. Håpet er at tiltakene i bypakka vil føre til flere avganger, slik at jeg kan ta bussen helt fram til arbeidsplassen.

Elisabeth Hammer, som er medlem av kommunestyret og sitter i utvalget for oppvekst, hadde gjerne solgt den ene bilen dersom buss hadde vært et reelt alternativ for jobbpendling.

– Jeg hadde mer enn gjerne tatt bussen hvis den hadde korrespondert med tiden jeg begynner og slutter på jobb på sykehuset. Jeg merker at det sitter lenger inne hvis jeg må vente en time på bussen når jeg er ferdig på jobb

Må være tålmodig

Roar Teigen får tid til å lese når han tar bussen.

Roar Teigen

Hammer tror at mange ville benyttet seg av et godt busstilbud med hyppige avganger.

– Men man må ha litt is i magen og la tilbudet synke inn. Med massiv innsats og tid på omleggingen ville helt klart flere ta buss. Men folk er bedagelige, tenker ikke så mye over miljøet og vil helst komme fortest mulig fra A til B, så informasjonen må være god og ordningen må få etablere seg skikkelig.

Roar Teigen slapper av når han tar bussen.

– Jeg leser gjerne i en bok, og får faktisk lest mange bøker som jeg ellers ikke ville lest. Tiden på bussen er veldig viktig for meg. Personlig skulle jeg gjerne tatt bussen mer. Det er en effektiv reisemåte til og fra jobb.

Må være effektivt

Han mener at så lenge det ikke er bompenger – og ikke koster noe ekstra å bruke bil, så er det vanskelig å rekruttere nye bussbrukere.

– Det er gjerne skoleungdom som fyller opp om morgenen. Få voksne kjører kollektivt. Man skal egentlig være veldig motivert og opptatt av å være miljøvennlig for å være villig til å bruke ekstra tid på buss. De fleste har ikke den motivasjonen. Men med bompenger, bedre tilbud og færre overganger slik at man sparer tid – og at bussen dessuten ikke blir stående i den samme køen som bilene – tror jeg det vil bli et godt alternativ for oss i Siljan og Grenland for øvrig. I dag tar det tre kvarter for å meg å komme meg til jobb i bil, med buss halvannen til to timer. Min motivasjon er at det er bra for miljøet og at det er billig.