– Nå starter endelig arbeidet med et særdeles etterlengtet prosjekt. Dette vil gi skolebarn og andre som benytter seg av vegen til fots eller på sykkel et sammenhengende tilbud og en mye tryggere ferdsel enn det de har i dag, sa ordfører Robin Kåss da bypakka inviterte til oppstartsmøte.

350 meter sykkel- og gangveg

I løpet av november skal det etableres en sammenhengende forbindelse for gående og syklende langs Nystrandvegen. Strekningen på de 350 meterne er i dag kun en midlertidig løsning bestående av et fysisk skille med nedsatt fartsgrense og fartsdumper.

– Ungdommer som sykler til Olavberget har fortalt meg at det er tryggheten ved at de endelig kan sykle til stranda uten å være redd for biler som teller mest, sier Aasheim.

Nystrandvegen fungerer som omkjøringsveg for E18. Når den nye gang- og sykkelvegen er ferdig vil fartsgrensen bli på 50 kilometer i timer.

Sammenhengende sykkelveg

Dette bypakkeprosjektet gir en helhetlig sykkel- og gangveg for dem som bruker området mellom Eidanger og Skjelsvik. Som for eksempel en sykkeltur fra Eidanger, opp til Moheim og Movegen, ned Nystrandvegen til Olavsberget. Derfra videre på Nystrandvegen og strekningen som nå får ny gang- og sykkelveg og videre ut til Skjelsvik.

Av de åtte som la inn tilbud var Arne Olav Lund det laveste. Kontraktsummen er på 6,8 millioner, noe som er over 2 millioner lavere enn det høyeste tilbudet.

Totalt planlegges det å investere 2,67 mrd. kroner gjennom Bypakke Grenland fase 1. Drøye halvparten finansieres av bompenger, resten finansieres av statlige, fylkeskommunale og kommunale midler. Nystrandvegen er en del av statens bidrag inn i bypakka.

Når flere velger sykkelen blir det kortere bilkøer, mindre støy, bedre byluft, og bedre plass. Dette kommer både enkeltmennesket og samfunnet til gode.