Dette er de to mest omfattende trafikksikringstiltakene som det brukes bypakkemidler til i 2017-18. Totalt skal det gjennomføres 16 trafikksikringstiltak i denne perioden. Det er satt av ca. 6,5 millioner for de 16 tiltakene.

Begge kryssene er det nå innført full stopp fra begge sidevegene. Gang- og sykkelvegene er flyttet tre meter lenger unna Håvundvegen slik at det blir plass til å passere bak en bil som har stoppet ved stopplinjen.

– Det er viktig å huske på at dette er en gang- og sykkelveg, og at reglene her er at syklister har vikeplikt når de krysser vegen, sier Brita Straume i Trygg Trafikk som sammen med Bypakke Grenland delte ut refleks og sykkellys i forbindelse med at trafikksikkerhetstiltaket på Håvundvegen var ferdig.

Totalt har 25 personer blitt skadet i ulykker i kryssene Meensvegen/Håvundvegen og Grønnerødvegen/Håvundvegen siden 2007.