Det ble likevel Oslo som vant for uterommet Tiedemannsparken på Ensjø.

Konkurransen arrangeres av Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) og Norske anleggsgartnere miljø og landskapsentreprenører (NAML).

I omtalen fra fagjuryen heter det om Landsmannstorget:

«Sentrumstorg med klare og gode forbindelser sentralt i byen. Fontene som stimulerer til lek og åpner område som en destinasjon. Sammen med gode sittebenker og en solfylt plen gjør dette at parken har en bred brukergruppe og treffer de aller fleste. Gjennomgående gode lederlinjer, både gjennom parken, men også ut av området og strekker seg til begge sider av kjøreveg og tilgrensende vegkryss. God belysning gjennom områder, og en grøntstruktur som gjør det lett å drive skjøtsel.»

I fagjuryens omtale av Franklintorget:

«Området har et stort nedslagsområde for bruk og setter fotgjengeren i fokus og nedgraderer bilens dominans over vegkrysset på en veldig god måte. Få elementer i veien og greie delelinjer som kan brukes til lederlinjer. God filtrering av overvann ved bruk av grus i underkant av vegetasjon. Område fremstår som et blankt ark og kan utstyres med funksjoner avhengig av årstider. Flott eksempel på hvordan man kan transformere bilbaserte sentrumsområder, til glede for alle.

Landmannstorget og Franklintorget er begge prosjekter i Bypakke Grenland. Landsmannstorget sto ferdig høsten 2020, mens Franklintorget ble ferdigstilt høsten 2022.

Bypakkeprosjekter nominert: Ebba Friis Eriksen, virksomhetsleder Byutvikling i Porsgrunn kommune og Trond Farsjø, driftsansvarlig park i Skien kommune (nummer fem fra høyre) var til stede da prisen ble delt ut under Norsk Kommunalteknisk Forening sin park- og anleggsmesse i Lillestrøm i dag. Her sammen med deltakere som var nominert i klassene tettsteder og byer på Østlandet.