– Franklintorget er det tredje mest brukte påstigningspunktet for buss i Grenland. Det er viktig for dette området, viktig for Porsgrunn, men og viktig for hele Grenland, sa fylkesordfører Terje Riis-Johansen.

En lang prosess

– Dette er og et knutepunkt – i form av samarbeid. Her har Skien heiet på Porsgrunn. Siljan heiet på buss. Og Porsgrunn jobbet hardt for å lande en lang prosess, sa han.

Riis-Johansen påpekte at Franklintorget og er et samarbeidsprosjekt fordi Porsgrunn og fylkeskommunen begge eier deler av prosjektet. Det er en fylkesvei – som nå har blitt utbedret, og en utvikling av det fylkeskommunale busstilbudet.

Et prosjekt drevet fram av Porsgrunn

– Dette er og et byutviklingsprosjekt for Porsgrunn – og drevet frem av Porsgrunn. Så er det et samarbeidsprosjekt mellom oss her lokalt – og staten. Det er brukt lokalt innkrevde bypakkemidler – til å bygge, sa han.

– Endelig etter tyve års politisk kamp, planlegging og diskusjon kunne vi åpne Franklintorget, sa ordfører i Porsgrunn Robin Kåss.

Da «grønn-lenke-snora» som Maristien barnehage hadde laget skulle klippes sa Kåss:

– Det er ingen bedre enn Maristien barnehage til å stå for den offisielle snorklippen. Dette peker vei for Porsgrunn som en attraktiv by for barn, unge og alle andre som vil bruke byen!

Torget har en lang historie. I 2003 kom reguleringsplanen for Brustrøket – Frednesøya. Bensinstasjonen som lå på torget, ble vedtatt revet og området regulert til torg. I 2005 ble det gitt åpning for at området kunne brukes midlertidig som parkeringsplass, i første omgang for julehandelen i 2005. Denne «midlertidige» parkeringen skulle vise seg å vare i nesten 20 år.

Gatebruksplan i Porsgrunn kommune ble vedtatt i 2016: Vedtak om å redusere gjennomfartstrafikk over Porsgrunnsbrua og utvikle Franklintorget til et knutepunkt og attraktivt byrom, tilrettelagt for utendørs opphold for gående, syklende og kollektivreisende.

Finansieringen kom med bypakka

Med Bypakke Grenland sikres Franklintorget omsider finansiering. Ulike delstrekninger av det som etter hvert ble kalt «Grønn lenke» inngikk i det første handlingsprogrammet for bypakka, med mål om reduksjon i trafikkmengde over Porsgrunnsbrua og økte bykvaliteter i tråd med gatebruksplanen.

Franklintorget er et relativt stort bypakkeprosjekt, som har kostet 75 millioner kroner.

LUFTPERSPEKTIV: Parken vil bare bli grønnere og vakrere, år for år med alle trærne som er plantet på torget, fortale Tone Telnes fra Feste landskap og arkitektur. De leverte rapporten «Brustrøket i Porsgrunn – fra vei til gate med byrom» i april 2017, sammen med Lala Tøyen og Åf-gruppen. (Foto: Dag Jenssen)