– Dette er virkelig et bevis på bypakka, med «pakke» som begrep, for dette bedrer også tilbudet for de myke trafikantene. Næringstrafikken får også bedre vilkår, og bussene begynner å gå som normalt igjen, sa Sven Tore Løkslid, fylkesordfører i Telemark fylkeskommune.

Riksveg 354 er en viktig veg for næringstrafikken og lokalbefolkningen. Forholdene for myke trafikanter har til nå vært særlig dårlige. Bypakke-prosjektet har nå gjort det mer attraktivt å være syklist eller gående på strekningen.

I tillegg til et klart skille mellom gangveien og riksvegen er fjellsiden sikret og rensket. Inne i tunnelen er veggene malt hvite og et nytt lysanlegg gir mye bedre siktforhold. Tunnelen har fått et bredt fortau på den ene siden, og tunneltaket er utbedret for å unngå istapper på vinterstid.

Trygger nærmiljøet

-En del av trafikken i dette området kommer fra Norcem. Et prosjekt som dette er veldig positivt da det trygger nærmiljøet, sier David Verdú fabrikkdirektør ved Norcem.

-Jeg er sikker på at flere vil bruke den veien nå til jobb på sykkel, i tillegg til de som allerede sykler.

Den nye gang- og sykkelveien er som et kinderegg, den bidrar til bedre folkehelse, større sikkerhet, bedre miljø og mindre bilkjøring, sier Verdú.

Et mangeårig ønske fra Brevik Vel

-Ny gang og sykkelveg har i mange, mange år vært en prioritert sak i Brevik Vel, sier Johnny Fåberg, leder i velforeningen.

-Den nye strekningen bidrar til tryggere trafikkforhold for dem som ferdes der, og er et bypakke-prosjekt vi setter stor pris på, sier han.