– Den er dessverre helt gjengrodd av brennesler, trær, busker, stikkebær og masse andre planter, og noen av trinnene er ødelagte. De går nesten ikke an å gå der, men vi har gått der noen ganger allikevel, fordi det er så fin utsikt, skrev Semine Marie i brevet til ordføreren.

Nå er trappa som går fra Tomtegata og ned til Øvre Elvegate ryddet og trinnene rustet opp.

– Den ble veldig fin, sa Semine (9) da hun var på befaring av trappa samme med ordfører Hedda Foss Five og Jonas Gahr Støre.

Flere snarveier rustes opp

Snarveier er stier og forbindelser mellom viktige gangruter eller viktige målepunkt som bidrar til å forkorte avstanden for myke trafikanter. Det kan være en trafikksikker skolevei eller stien til bussholdeplassen. Snarveiene har lett for å forsvinne, bli fysisk stengt, gro igjen eller bli privatisert. Det er derfor viktig å ruste disse opp og hindre at de forsvinner eller blir bygd igjen. Gjennom Bystrategisamarbeidet jobbes det for at flere skal gå og sykle framfor å bruke bil. Da får vi bedre miljø og framkommelighet, et mer levende, inkluderende og tryggere byområde og samfunnsgevinster i form av bedre helse.

Skien kommune har satt av 1 mill kr av belønningsmidler i 2015 til opprusting av snarveier. Vi har valgt ut seks steder å fordele midlene på. Ferslevtrappa er en av dem. Senere i høst vil også stier som Klamra ved Blåbærstien, Herman Baggersgate ved Lundedalen og en snarvei ved Frogner bli rustet opp. Det jobbes også med undergangen i Kverndalen og opprusting av en stiforbindelse fra Gregorius Dagsonsgate til Borgestad kirke.

Bystrategisamarbeidet jobber også med å kartlegge flest mulig snarveier i «Strategi og plan for myke trafikanter». Strategiplanen viser hovednettet for gående og syklende med forslag til tiltak. Kommunen mottar gjerne innspill fra befolkningen om det finnes gjengrodde stier som bør rustes opp.