– Her suser tungtrafikken forbi på fylkesveien, 4200 biler i døgnet. Strekningen knytter to gang- og sykkelveier sammen:  

Knytter to Siljan-prosjekter sammen 

– Det første bypakkeprosjektet i Siljan fra 2016 – gang og sykkelvei mellom Heivannet og Holtesletta – og nå denne nye parsellen som en forlengelse av bypakkeprosjektet for 7 år siden, sa Riis-Johansen.  

Fylkesordføreren roste de som har bygget og prosjektert arbeidet. De har holdt ramma på 7. millioner, innenfor det som er entreprenørkostnad og byggherrekostnaden. 

En skummel strekning 

– Siljan er en stor bypakke-entusiast, sa Kjell Abraham Sølverød, ordfører Siljan kommune. Med med denne forlengelsen av gang- og sykkelvegen på Heivannsveien fra 2016 har det blitt tryggere for skolebarna som skal krysse veien, eller gå og sykle her. 

Sølverød sa at Holtesletta er en skummel strekning.  

– Mange har ønsket seg gang- og sykkelveg på hele strekningen, men forbedringen vi har fått nå er langt på vei et plaster på såret, sa ordføreren.  

Det er blitt nytt og opphøyet fortau med ny belysning ved Holtesletta. (Foto: Dag Jenssen)

Sammen om bypakka 

– Jeg er her fordi jeg ville feire at bypakka er et samarbeidsprosjekt, sa ordfører Hedda Foss Five fra Skien kommune. Mange fra Skien kjører her, over Holtesletta på fylkesvei 32, på vei til Oslo. Denne veien er derfor nesten litt “Skien sin”. 

– Selv om fylkesveien nå er blitt mer trafikksikker har alle et stort ansvar når dere kjører over Holtesletta. Her krysser mange barn veien, på vei til skole og fritidsaktiviteter, sa Foss-Five.  

– Entreprenør Hauk Sveinsson har gjort en formidabel jobb på denne strekningen. Resultatet er blitt meget så bra, sa byggeleder Øystein Jonhaugen fra Vestfold og Telemark fylkeskommune. 

Prosjektet på Holtesletta er to prosjekter:  

Det er bygget gang- og sykkelvei fra bussholdeplassen ved Holtesletta syd – frem mot gang og sykkelvegen til boligområdet ved Elgstien/Langmyrvegen. Strekningen knytter to gang- og sykkelveier sammen. 

Den andre delen av prosjektet er et fortau langs fylkesvegen, 140 meter fra Sagdalsringen til Holteringen. Fortauet er bygget med opphøyd med kantstein inntil eksisterende fylkesveg. 

Det er også etableres et overvannsanlegg i området, samt lagt om en trafikkfarlig utkjørsel.  

Opphøyet fotgjengerovergang er også bygget, som et trafikksikkerhetstiltak. 

Tiltaket har lenge vært et ønske fra både kommunen og beboere på Holtesletta.