Nå kan Gulsets beboere glede seg over at syklende og gående har fått topp moderne, lyse og luftige underganger. Samt at veistrekning og skoleveien Vestre Gulset har fått fortau.

Trygge og lyse underganger

– Jeg har brukt dette området siden jeg var en liten jente, fortalte ordfører Hedda Foss Five til elevene fra Kollmyr, Stigeråsen og Gulset skole.

– Noen ganger ble jeg vår på beina etter å ha gått igjennom her. Men nå er undergangene blitt fine. De er trygge og lyse. Det har også blitt mer trafikksikkert å gå langs Vestre Gulset, som manglet fortau, sa hun.

GODT UTFØRT JOBB:
Bakerst fra høyre: Øyvind Barosen, Sweco, Bård Thorstensen, Skien kommune, Turid Leikvoll, Skien kommune. Foran, høyre: Bjørn Halstvedt, Gulset IF, Hedda Foss Five, ordfører, Karl Tore Teigen, Tveito Maskin og Per Egil Neset, Skien kommune. (Foto: Birgitte Finne Høifødt)

– Det er mange som bruker dette området, ikke bare elever til og fra skolen, men også Gulset idrettsforening. Å trene her er også blitt hyggeligere.

Bjørn Halstvedt fra Gulset IF bekrefter det ordføreren sier:

Lettere å oppfordre til sykling

– Med disse flotte undergangene er det blitt enda lettere å oppfordre barn og unge til å sykle eller gå til trening. Foreldre trenger derfor sjelden bruke bil for å frakte barna til trening.

Ordføreren takket også entreprenør Tveito Maskin for godt utført jobb. Karl Tore Teigen bekreftet at alt har gått etter planen – uten ulykker.

Spleiselag

De to kulvertene inngår i et viktig gang- og sykkelvegnett internt på Gulset og ligger i en svært sentral gang- og sykkelakse mellom bydelssenter, boligområder, skole, barnehage og idrettsanlegg. Her brukes belønningsmidler fra staten (14,5 millioner), trafikksikkerhetsmidler fra Vestfold og Telemark fylkeskommune (4 millioner) og trafikksikkerhetsmidler fra Skien kommune (800 000).