– Gangveien gir oss en trygg og sikker skolevei, og trygg gangvei for alle som går gjennom sentrum. I tillegg er det blitt veldig pent langs veien, og krysset inn til Gurholtveien er utbedret, sa ordføreren under åpningen.

Skolevei

– Dette er det siste bypakkeprosjektet i Siljan i fase en av bypakka. Det blir spennende å se om Grenland får en bypakke fase to, sa hun.

Hun takket samfunnsavdelingen i kommunen som har hatt ansvaret for å følge opp prosjektet i kommunen, samt entreprenør Aktiv Veidrift for godt utført jobb.

Veien var tidligere ikke tilstrekkelig tilrettelagt for gående og syklende. Sentrumsveien er klassifisert som skoleveg og er lokal rute i plan for myke trafikanter. Nå er det fortau på 735 meter langs Sentrumsveien.

Tryggere på utflukt med barnehagen

Barn fra Sagaenga barnehage var med på snorklipp og feiring, med gratis is fra kjøpmann på Rema 1000 i Siljan. Sagaenga barnehage ligger langs Sentrumsveien, en ny barnehage i sentrum som ble satt i drift januar 2021.

Barn fra Sagaenga barnehage kan nå gå tryggere langs Sentrumsveien. (Foto: Dag Jenssen)

– Det nye fortauet vil trygge barna og gjøre utflukter triveligere, sa Karin Skifjeld Idris, barnehagestyrer i Sagaenga barnehage.

– Fra barnehagen kan vi nå gå trygt til gymsalen på Siljan ungdomsskole som vi bruker regelmessig, eller for eksempel til besøk på sykehjemmet. Fortauet betyr utrolig mye for oss, sa barnehagestyreren.

Siljan ungdomsskole deltok også, med rektor og elevrådsrepresentantene Kristoffer Kristoffer Kihle-Hoksrød (elevrådsleder) og Hannah Sophie Gurholt. Frivillighetssentralen i Siljan serverte kaffe og boller.

14 millioner til oppgradert sentrum i Siljan

– Bypakkeprosjektet hadde et budsjett på 14 millioner, og vi ble ferdig til litt under denne summen, opplyste Rune Sølland samfunnssjef i Siljan kommune.

– Vi har fått mye ut av bypakka til nå, og håper vi kan fortsette i en fase to, sa Sølland.

Fra venstre, ordfører Elisabeth Hammer, Rune Sølland, samfunnssjef i Siljan kommune, Morten Thorvaldsen, bygge- og eiendomsleder, Siljan kommune, Tommy Lindahl Aktiv Veidrift og Anette Hansen, byggeleder, Bygg og Infrastruktur.
(Foto Dag Jenssen)

Arbeidet med fortauet startet i august 2023

– Det viktigste i arbeidet med det nye fortauet er breddeutvidelse og sideforskyvninger av Sentrumsveien. Krysset ved Gurholtveien er strammet opp, veigrøfter er rensket og det er blitt veirekkverk. Noen steder er det laget en støttemur, gatebelysning er flyttet der det var nødvendig og løsning for overvann er håndtert, fortalte Anette Hansen, byggeleder, Bygg og Infrastruktur.

Bussen til Siljan går også i Sentrumsveien. (Foto: Dag Jenssen)