Det uoversiktlige krysset på Moheim har endelig blitt erstattet av en stor, firearmet rundkjøring. Trafikkflyten i området har dermed blitt vesentlig forbedret.

Myke trafikanter har endelig fått et godt tilbud for å krysse veien, da et vanlig overgangsfelt har blitt erstattet av en gang- og sykkelbru. Dette gjør skoleveien tryggere for mange ungdommer.

Bjørkedalsveien har også blitt utvidet, og det er etablert om lag 300 meter med ny gang- og sykkelvei langs veien.

Et ønske fra Bjørkedalen og Oklungen i mange år

– Tålmodigheten handler først og fremst om Tore Buer, og alle dere andre innover i Bjørkedalen og Oklungen-området som har ønsket en løsningen her i noen tiår, takk til dere sa fylkesordføreren innledningsvis i sin tale.

– Moheim var et kryss i en vei med mye trafikk. En vei med to dårlige kryss. Nå har vi byttet ut to dårlig kryss med ett flott kryss.

– Utgangspunktet var at det var vanskelig å få til et kryss på Moheim. Når vi ser resultatet i dag, så er det helt klart at det er mange av dere som har utvist kreativitet, og sett muligheter og ikke begrensinger. Fra alle de problemene vi møtte i en tidlig fase til de resultatene i dag går det en rett oppadgående linje, sa Riis-Johansen.

Fylkesordføreren forsikret også om at det skal bli mer planting til våren, slik at det blir et veiprosjekt med en bra grønn profil.

Tore Buer, politiker i Porsgrunn kommune og leder av Bjørkedalen Vel, fortalte at samtaletema i bygda er hvor trygt det er blitt for alle trafikanter. På den offisielle åpningen  fortalte han også at Porsgrunn kommune hadde en reguleringsplan fra 2009 for Moheim-området, men da hadde man ikke penger til utbedring.

– I 2018 var det en alvorlig ulykke her. Da ble krysset tatt opp igjen politisk i Porsgrunn. Etter det gikk alt fort og knirkefritt med etablering av ny rundkjøring og nytt kjøremønsteret. Og det har ikke vært én klage fra Bjørkedalen, sa Buer.

Fylkesordfører Terje Riis Johansen og Tore Buer. (Foto: Birgitte Finne Høifødt)

Spleiselag

Totalrammen for hele prosjektet er 69,6 millioner kroner. Selve prosjektet er et samarbeid mellom fylkeskommunen og Bypakke Grenland som finansierer henholdsvis 27 millioner kroner og 7,2 millioner kroner. I tillegg gis det tilskudd fra Nye veier på 35,4 millioner kroner.

Tveito Maskin vant anbudskonkurransen for utbyggingen med et tilbud på 46,5 millioner kroner – og fikk ros for arbeidet.

– Vi er kommet i mål på budsjettet også, så det er veldig bra, sa fylkesordfører Terje Riis-Johansen.

Byggeleder Thomas Stensen-Christensen, Team utbygging Bypakke Grenland, Vestfold og Telemark fylkeskommune opplyste om at det ikke har vært ulykker med skadefravær, og ikke miljø-ulykker på de 21. 000 timene som har gått med til arbeidet ved Moheim.

FERDIG KRYSS: Slik ser det nye Moheim ut. (Foto: Dag Jenssen)