I Skien finner man de nye parkeringssonene her:

 • Bakkestranda
 • Brekkeparken
 • Holdeplass Skauenvegen (ved Spar Toppen)
 • Kiwi Frogner
 • Menstad bydelshus
 • Meny Borgestad
 • Coop Extra Klyve
 • Ibsens Venstøp (kun i sommersesong)

Flere parkeringssoner Skien øst

Mange har etterlyst parkeringssoner på østsiden av Skien, det har vi lyttet til og fått på plass nå. I tillegg planlegges det en sone ved Stormbanen og ved Borgeåsen senteret, men detaljene rundt disse er ikke endelig avklart. Parkeringssonen ved Ibsens Venstøp blir en sone kun gjennom sommersesongen i forbindelse med Henrik Ibsen museet.

I Porsgrunn er følgende nye parkeringssoner etablert:

 • Kiwi Herøyakrysset
 • Vestsiden skole
 • Powerhouse
 • Stridsklevhallen

I tillegg er planen at det i Porsgrunn i løpet av juni skal etableres parkeringssone på Flåtten og ved den populære badeplassen Olavsberget. Sistnevnte er ikke satt i drift ennå, men kommer i løpet av juni. Olavsberget vil i likhet med Ibsens Venstøp, kun være åpen gjennom sommersesongen.

Nye soner som aktiveres og er klare for bruk vil dukke opp i kartet i appen med symbolet P. Når det står ledige sykler i parkeringssonen vil de dukke opp som gule sykkelikoner i kartet, og man kan zoome inn på de for å se hvor mange ledige sykler som står i parkeringssonen. Man kan også trykke på sykkelikonene for å få informasjon om navnet på sykkelen og hvor mye batteri som gjenstår.

Positive tilbakemeldinger

Det har kommer mange positive tilbakemeldinger og vært mye engasjement rundt det nye bysykkeltilbudet og mange har kommet med ønsker til plasser for nye parkeringssoner.

Dette er et positivt tegn på at flere ønsker å ta i bruk bysykkeltilbudet. Med disse nye sonene er det mange som får ønskene sine innfridd.

Supplement til kollektivtilbudet

Det nye bysykkeltilbudet er et supplement til kollektivtilbudet fra Farte, og bidrar til et bedre og mer fleksibelt mobilitetstilbud. Vi håper bysyklene kan bidra til at flere reiser gjennomføres uten bil, enten med sykkel alene, eller i kombinasjon med bussen for lengre reiser.

Med de elektriske bysyklene fra Farte kan man på et fulladet batteri sykle over 40 km. Det koster 10 kr for 15 minutter, og deretter 1kr pr minutt. Man må laste ned og registrere seg i Farte bysykkel-appen for å leie sykkel, og appen er gratis å laste ned.

Når man har lastet ned og registrert seg med betalingskort er tilbakemeldingen at det er veldig enkelt å bruke. Man trenger kun å scanne QR-koden på sykkelen for å låse den opp, og for å returnere sykkelen finner man en parkeringssone i kartet i appen og avslutter turen innenfor parkeringssonen.

Det er også viktig å vente på bekreftelse på at turen er avsluttet i appen før man forlater sykkelen, ellers avsluttes ikke leien.

Se alle parkeringssoner

Kart over alle parkeringssonene finner du her.