Tilbudet vil hete Farte Bysykkel, og syklene vil få den velkjente gulfargen som vi kjenner fra Farte-bussene her i Grenland.

Maler parkeringssoner

Arbeidet med å merke opp parkeringssoner for bysyklene er nå i gang. Parkeringssonene vil opprettes på utvalgte lokasjoner i Porsgrunn og Skien, og når syklene er på plass vil man kunne starte leien av en sykkel i én sone og avslutte leien i en annen parkeringssone i nærheten av dit man skal. Det lanseres en egen app for å benytte tjenesten.

PARKERINGSSONER: Jan Tore Endresen, leder for ShareBike, maler opp den første sonen.

Etter et offentlig anbud har Vestfold og Telemark fylkeskommune inngått en kontrakt med ShareBike. Bedriften skal levere en bysykkeltjeneste for Grenlandsbyene med oppstart til høsten, hvor leie av elektriske sykler blir tilgjengelig for alle gjennom en app.

Fullskala tilbud våren 2023

El-bysyklene prøves i første omgang ut som en pilot, mens fullskala drift blir våren 2023 med ca. 250 el-sykler. Pilotperioden frem mot fullskala lansering til våren vil gi verdifull læring for å kunne forbedre og videreutvikle tilbudet. Tjenesten vil være et helårstilbud hvor det legges om til piggdekk på alle syklene i vintersesongen.

ShareBike er et norsk firma som har levert bysykler i Norden og Storbritannia i mange år, og har lang erfaring i bransjen. De leverer i hovedsak elektriske sykler til det offentlige, men ikke sparkesykler.

ShareBike har hovedkontor på Lysaker ved Oslo og vil opprette et avdelingskontor i Grenland for å administrere bysyklene i området. De elektriske bysyklene skal gi innbyggerne flere alternativer for transport og bidra til å minske terskelen for å ta bussen.

Kan øke attraktiviteten for kollektivtilbudet

Partene i Bypakke Grenland vedtok høsten 2020 at det skulle startes opp et arbeid med å etablere en bysykkelordning i Grenland. Ordningen finansieres med statlige midler fra belønningsavtalen.

– Med statlige midler fra belønningsavtalen skal vi nå gjøre det gode og billige kollektivtilbudet enda bedre.  Tilgang på el-bysykkel kan øke attraktiviteten for kollektivtilbudet ved at dette blir mer tilgjengelig når man kan bruke bysykkel til og fra kollektivtilbudet. På denne måten kan bysykkel bidra til å redusere gangavstand, reisetid og behov for bussbytter, som er kjente barrierer mot å bruke kollektivtilbudet, sa fylkesordfører Terje Riis-Johansen da kontrakten ble signert før sommerferien.