Målet med samlingen er å forbedre sykkelsatsingen i Grenland. Hva opprører, gleder, eller frustrerer syklistene? Hvordan kan brukerne av vegnettet vårt hjelpe oss til å få flere til å sykle? Om det ønsker bypakka en dialog.

Målet for Bypakke Grenland er å øke andelen syklister fra 4 prosent (2015) til 8 prosent innen 2025.

Programmet for kvelden er en gjennomgang av dagens tilbud, hvor står vi nå, og hvordan skal vi få flere til å sykle i Grenland i framtiden? Bypakke-koordinatorene i Porsgrunn og Skien presenterer viktige sykkelprosjekt fra kommunene. Deretter åpnes for dialog og innspill fra publikum.

Tid: 31. mai kl. 18.30-20.30

Sted: Sitt Ned kunst & kafé, Telemarksgata 14, Skien