Dokumentet «Byvekstavtale Grenland – Mandat for forhandlinger» er et felles grunnlag som tydeliggjør sentrale premisser og forventninger for byvekstavtaleforhandlinger med staten. De felles vedtakene som blir fattet vil sammen med dette dokumentet være byområdets utgangspunkt for den videre forhandlingsprosessen.

Les dokumentet her