Etter flere års samarbeid ble det i kveldens kommunestyremøte klart at Bamble sier nei til bypakka. Dermed er det klart at Skien, Porsgrunn og Siljan realiserer Bypakke Grenland sammen med fylkeskommunen, vegvesenet og jernbaneverket, mens Bamble blir stående utenfor.

Beklagelig

Etter voteringene i by- og kommunestyrene er saken klar: nei fra Bamble, ja fra samtlige andre.

Etter flere års samarbeid ble det i kveldens kommunestyremøte klart at Bamble sier nei til bypakka. Dermed er det klart at Skien, Porsgrunn og Siljan realiserer Bypakke Grenland sammen med fylkeskommunen, vegvesenet og jernbaneverket, mens Bamble blir stående utenfor.

I gang i 2015

Målet er behandling i Stortinget neste vår; i mellomtiden skal beregningene om trafikkgrunnlaget oppdateres på bakgrunn av den endrede situasjonen, før saken sendes til Vegdirektoratet og Samferdselsdepartementet. http://bypakka.no/Om-Bypakke-Grenland/Framdrift

Fylkesordføreren ser lyst på fremtiden for Bypakkekommunene:

– Allerede i 2015 vil vi være i gang med arbeidet med å utbedre veier, gang- og sykkelstier og busstilbudet i de nå tre bypakkekommunene. Slik sett er dagen i dag en historisk dag, sier Riis-Johansen.

Les mer om prosjektene i Bypakka her :
Fakta om bypakka
Fakta om bompenger