Den uavhengige kvalitetssikringen av Bypakke Grenland er nå overlevert Samferdselsdepartementet. Rapporten, som er utarbeidet av Dovre Group og Transportøkonomisk institutt, slår blant annet fast at finansieringen er robust, og at det planlagte bompengesystemet er hensiktsmessig.

– Dette er en viktig milepæl for Bypakke Grenland. Nå ligger alt til rette for en rask behandling i Samferdselsdepartementet. Vi forutsetter et vedtak i Stortinget i løpet av våren, sier fylkesordfører Terje Riis-Johansen.

Eventuelle spørsmål om rapporten må rettes til Samferdselsdepartementet.