– Bypakka vil løfte Grenland og Telemark opp i en ny divisjon. Bedre infrastruktur er helt avgjørende for næringslivets framtid i regionen, sier NHOs regiondirektør i Telemark, Nikolai Boye.

Grenland sakker akterut i NHOs ferske analyse over vekst i landets regioner. I årets ”nærings-NM” havner Grenland  på 47. plass, som er 13 plasser dårligere enn for fire år siden.

– Hovedårsaken til de dårlige tallene, er at store og viktige arbeidsplasser som REC og deler av prosessindustrien i Bamble er lagt ned. Men vi opplever nå at trenden er i ferd med å snu, og jeg tror Grenland vil skåre mye høyere på den neste målingen om fire år. Statoils styrker og utvikler sin etablering på Herøya med nytt forskningssenter. I  tillegg til eksisterende klynger og nettverk innenfor landbasert industri, er Telemark Offshore etablert med 72 bedrifter. Det skjer også en positiv utvikling i næringsparkene på Herøya og Klosterøya.

Vesentlig med bypakka

Boye mener bypakka er avgjørende for at den positive trenden fortsetter.

– Det er helt vesentlig at bypakka nå blir realisert. Den kommer til å løfte Telemark opp i en ny divisjon med hensyn til infrastruktur. Det er en kjent sak at Grenland er hovedmotoren i Telemark, og den må fungere godt. Det må være enkelt å komme hit, enkelt å ferdes her og trivelig å bo her. Bypakka vil gjøre hele regionen betydelig mer atttraktiv, både for næringslivet og menneskene som bor her.

– Er det ikke en fare for at bompengene vil gjøre at folk og bedrifter ikke etablerer seg i Grenland?

– Nei. Jeg tror at når folk får tenkt seg om, vil motstanden mot bompenger stilne. De vil forstå at bypakka kommer til å oppgradere hele Grenland, og at alle vil få det bedre. Kollektivtrafikken vil bli oppgradert, det vil bli mindre forurensning og bedre forhold også for myke trafikanter. Grenland kommer til å bli et mye mer attraktivt sted å bo.

Frykter trafikkproblemer

– Hva er konsekvensene hvis tiltakene i pakka ikke realiseres?

– Vi vil få større og større trafikkproblemer; alle prognoser tilsier det. Større miljøbelastninger, mer kø, flere ulykker og betydelig dårligere kollektivtilbud. Toget går nå, og vi er nødt til å hoppe på det for å ta vare på framtiden vår!