– Hva er ÅDT (årsdøgntrafikk) her da, spør en av studentene byggeleder Thomas Stensen-Christensen, Team utbygging Bypakke Grenland i Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Trafikken durer forbi fylkesveg 59 – Porsgrunnsvegen – ved Tuftekrysset. I begynnelsen av august startet arbeidet her med å bygge en sammenhengende trasé for gående og syklende fra rundkjøring til Infanteriveien i retning Skien.

Tid, penger og sikkerhet

– Å stenge for trafikk ville vært mest effektive, både i tid og penger, sier byggelederen, men føyer raskt til:

– Men, om man stenger en hovedfartsåre i flere måneder, med omdirigering av trafikken i gatene rundt, blir det en altfor stor belastning på et lokalmiljø.

Lysregulering er en løsning når andre tiltak ikke er mulig langs byggeområdet.

– Det medfører ofte kø – og dessverre også bilister som tyr til omkjøring i boligstrøk rundt anlegget, sier han.

I dette prosjektet måtte man stenge en sidevei i forbindelse med arbeidet langs Porsgrunnsvegen. Det førte til at trafikanter valgte en annen rute enn skiltet, som resulterte i at en annen gate fikk plutselig mer trafikk – og dermed klage fra beboere.

Snakk med folk!

– Snakk med folk, oppfordrer Stensen-Christensen studentene. Dialog er et nøkkelord i denne jobben. Det er fint vi har media, de følger med og fanger opp når problemer oppstår, vær forberedt på at journalister kan ta kontakt. Ved god dialog mellom fylkeskommunen og beboere i den berørte gata har vi nå funnet en løsning som har redusert trafikken og sikret forholdene.

Prosjektet ved Tuftekrysset er et relativt begrenset prosjekt, både i tid om omfang.

– I alle prosjekter, små eller store, vil man uansett møte på utfordringer som må løses underveis.

– Ved å bruke teamet man jobber med godt kan man spare både tid og penger. Et eksempel fra dette prosjektet var da vi fjernet bensinstasjonen ved Tuftebygget. Ekstra undersøkelser sparte oss for flere lass med forurensede masser som måtte kjøres bort.

Teamet er best

– Det er teamet som er best på prosjektet. Mye skal henge sammen i et byggeprosjekt: Vi trenger noen som for eksempel er gode på vann- og avløp, andre på elektro, og noen «poteter» som kan kommunisere mellom fagfeltene.

Mens studentene får omvisning og veiledning er to syklister i ferd med å komme på avveie ved anleggsområdet.

– Det tar tid for tredjepart å vende seg til endret ferdselsmønster som veiarbeid ofte fører til, så God sikring rundt et byggeområde er viktig! Presiserer byggeleder Thomas Stensen-Christensen.

Studentene Ingvild Haga Sondbø, Therese Myrvang Limi og Rikke Marie Grave var fornøyd med uteundervisning. (Foto: Birgitte Finne Høifødt)

Nyttig erfaring

-Å få komme ut på anlegg er en nyttig erfaring. Det å se en vegoverbygning i praksis er noe helt annet enn å se bilder og figurer. I tillegg får man raskt en følelse av kompleksiteten i slike prosjekt som det er vanskelig å formidle i klasserommet, sier Thoralf Eikeland, universitetslektor ved Institutt for prosess-, energi- og miljøteknologi ved Universitet i Sørøst-Norge.