– Endelig, dette prosjektet har jeg hørt om jevnlig i politisk koordineringsgruppe i de fire årene jeg satt der, sa fylkesvaraordfører Sven Tore Løkslid (Ap) på kontraktsmøte i lokalene til Statens vegvesen i Bataljonvegen i Skien.

Lokal entreprenør

– I en koronatid er det godt å holde hjulene i gang, og det er spesielt gledelig at det er en entreprenør fra fylket som har fått jobben.

– Strekningen som skal utbedres betyr mye for trafikksikkerheten. Det har vært en røff vår i år når det gjelder ulykker. Det kan aldri gjøres nok for å bedre trafikksikkerhet, sa Løkslid.

Fylkesvaraordfører understreket også at prosjektet ikke hadde vært mulig uten bypakkemidler:

– Uten bypakkekroner hadde vi fortsatt diskutert denne strekningen, sa han.

Lillian Elise Esborg Bergane, (Ap, Porsgrunn) bor på Herøya, og deltok på møtet. Hun er opptatt av en tryggere skolevei.

Tryggere skolevei

– Det gir en bedre, tryggere og raskere sykkelforbindelse mellom de ulike bydelene i Porsgrunn, og åpner opp en flaskehals som har vært kronglete for syklistene. Samtidig bedrer det nærmiljøet på Herøya, og gjør det tryggere og enklere for myke trafikanter. Spesielt er det positivt at det nå blir bedre for skolebarna, sa hun.

Gordon Kleppe, KrF-politiker fra Porsgrunn og Herøya sa det slik:

– Ny sykkelveg med fortau på Herøya er et viktig bypakkeprosjekt, etterspurt og etterlengtet av lokalbefolkningen. Det er et godt trafikksikkerhets- og fremkommelighetstiltak for myke trafikanter, skoleveg for mange barn og samtidig etterspurt av næringslivet som benytter riksvegen. For myke trafikanter vil den binde sammen bydelene Heistad, Herøya og Porsgrunn og fremme folkehelse og gi miljøgevinst. Dette er en gledens dag for Herøya og alle i området.

Sommergave

Kontraktsummen byggeherre Statens vegvesen og entreprenør Marthinsen & Duvholt underskrev på er på 56 millioner.

– Dette er en sommergave, sa Hans Kjetil Traen, prosjektsjef i Martinsen & Duvholt.

– Vi har jobbet i Vestfold og Telemark i mange år, og er takknemlig for å ha fått kontrakten i havn nå.

– Det blir oppstart etter sommeren og ferien, og vi skal være ferdig med prosjektet neste høst, sa Traen.

Ingmar Ulvenes, seksjonssjef, Drift sør i Statens vegvesen understreket behovet for oppstart:

– Dette har vært skjøvet på lenge, nå skal det bli bra å komme i gang!