– Om ikke det skjer noe med fravær av anleggsarbeidere så arbeider vi nesten som normalt. Vi tar hensyn og følger råd fra myndigheter, sier Brian Lund, prosjektleder for Samferdsel, Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Ved Franklintorget er man i gang med informasjon og avtaler med berørte grunneiere rundt kvartalet. 

– Planen er å lyse ut konkurransegrunnlaget før sommeren. Men vi ser an situasjonen fra uke til uke med bakgrunn i koronautviklingen, sier Lund.

Også ved Landsmannstorget i Skien bygges det som normalt.

– Vi tar møter over telefon, Skype og annet istedenfor å møtes fysisk, opplyser Marie Ekelund, prosjektkoordinator i Bypakke Grenland.

– Arbeidene går ellers som planlagt, så lenge ikke anleggsarbeiderne rammes av sykdom. Det tas hensyn til råd fra myndighetene, sier Eklund.