I august 2015 var tallet på reiser i Grenland 272.000. Året etter var tallet 17,6 prosent høyere og kommet opp i 320.000 reiser, viser statistikk fra Nettbuss og Telemark fylkeskommune.

I alle månedene i 2016 med unntak av mars har det vært økning i antallet reiser, og september satt ny rekord. Aldri er det registrert så mange noen gang en måned.

– September hadde dermed en økning på ni prosent i forhold til samme måned i fjor, sier rådgiver Wenche Beate Rangnes Fougner, i avdeling for areal og transport i Telemark fylkeskommune.

Totalt er det hittil i år 212.500 flere passasjerer i forhold til i fjor.

Periodekort

Stadig flere av dem som reiser kjøper periodekort. Det gir dem fri tilgang til alle bussene i Grenlandfor bare 400 kroner. Ungdommer, studenter og honnør-reisende reiser enda billigere: 300 kroner. Og periodekortet kan brukes på nattbussene også.

Periodekortet kan i tillegg brukes med Grenlandsekspressen til Siljan.

– Denne gledelige økningen viser at utviklingen med at flere tar buss er i tråd med det som fylkeskommunen ønsker seg med Bypakka, sier hun.

– Fylkeskommunen gjør dette fordi de ønsker å få ned miljøbelastningen, og skape et bedre miljø med mindre trafikk, og da er det bra at folk går, sykler eller tar bussen.

App til våren

– Vi jobber med å få på plass en egen app for farte.no i Telemark. Den kan være i boks tidlig i 2017, sier Fougner.