Fram til nå har Metro-bussene i Grenland gått med 15 minutters frekvens på dagtid i ukedagene, og hver halvtime om kvelden. Nå styrkes tilbudet kraftig i rushtiden.

Bussene vil gå hvert 10. minutt i morgenrushet og ettermiddagsrushet, og hvert 20. minutt midt på dagen og om kvelden.

Godt alternativ til bil nr.2
– Nå blir det lettere å la bilen stå hjemme, og det blir lettere for familier å klare seg med én bil. I stedet for å tilbringe unyttig tid i bilkø i Grenland, kan de reisende lese avisa og få en trivelig busstur på veg til og fra jobb, sier fylkesordfører Terje Riis-Johansen.

Grenland får med dette et av Norges beste busstilbud, sett i forhold til folketallet. Tidligere i år ble billettprisene på buss i Grenland senket.
Lavere priser
I tillegg til styrket busstilbud, er det nå billigere å kjøre kollektivt i Grenland.

1. januar gikk prisene på månedskort (periodekort) for voksne ned fra 700 til 400 kroner. Månedskortet blir altså betydelig billigere enn før!

For barn, ungdom, student/ung voksen og honnør koster månedskortet 300 kroner.

– I tillegg til at vi senker prisene på periodekortene, fryser vi også prisene på enkeltbilletter, forteller Trond Myhre.

Ny busshverdag for Siljan
P-rutene mellom Skotfoss og Herøya, Skien og Herre og Åfoss–Limi (rute 4, 5 og 6) vil også gå oftere i rushtiden. Tidligere gikk disse bussene en gang i timen, nå vil de gå hver halvtime i morgen- og ettermiddagsrushet.

I tillegg blir det en helt annen hverdag for busspassasjerer i Siljan. Tidligere har det i hovedsak gått skoleruter til Siljan. Nå vil det gå buss hver halvtime fra Siljan til Skien om morgenen, og fra Skien til Siljan om ettermiddagen. Utenom rushtid blir det buss hver 1 ½ time.

Et av Norges beste tilbud
– Busstilbudet er et av Norges beste, og dermed har vi nådd en viktig milepæl. Det nye busstilbudet viser tydelig at Bypakke Grenland får en positiv effekt for folk flest, sier fylkesordfører Terje Riis-Johansen.

Telemark fylkeskommune har ansvaret for busstransporten i fylket, og det store bussløftet i Grenland kommer takket være belønningsmidler fra staten til Bypakke-kommunene.