Felles månedsbillett på Vys tog og lokalbusser innføres på reiser internt i Vestfold og Telemark fylke. Den nye billetten vil gjelde til og fra alle stasjoner i fylket vårt inn og ut av Grenland på Vestfoldbanen og Bratsbergbanen til Notodden.

Binder byene sammen for pendlere

– Dette binder byene langs Vestfoldbanen tettere sammen for dem som pendler, og gjør det enklere å benytte kollektivtransport på hele reisen. Også pendlere mellom Grenland og Notodden vil nyte godt av denne nye billetten. Tilbudet er gjort mulig med penger fra staten som Grenland får gjennom belønningsavtalen, sier fylkesordfører Terje Riis Johansen.

– Toget har en viktig funksjon som kollektivtransport i fylket vårt. Nå er det regionale tilbudet for å kombinere buss og tog blitt veldig mye bedre – dermed blir det også mer attraktivt å jobbe og bo i vår region, sier fylkesordføreren.

Finansiert gjennom belønningsavtalen

– En kombinasjonsbillett for tog og buss er bra. Det gjør det enklere og rimeligere for de som reiser kollektivt i regionen vår, sier Hedda Foss Five, ordfører i Skien.

Den nye billige billetten er et prøveprosjekt som skal vare ut 2024, og er finansiert av Bypakke Grenland gjennom belønningsavtalen med staten. Belønningsavtalen er en incentivordning som skal bidra til at veksten i persontransporten tas med kollektivtransport, sykling og gange (nullvekstmålet) i ni av de største byområdene i Norge – og Grenland er et av disse.

Midlene skal stimulere til bedre framkommelighet, miljø og helse i storbyområdene ved å dempe veksten i personbiltransport og øke antallet kollektivreiser på bekostning av reiser med personbil. Et av virkemidlene er reduserte billettpriser som Grenland allerede har hatt i flere år. Nå utvides ordningen til å også redusere prisene på togreiser innad i Vestfold og Telemark fylke.

Ordningen gjelder foreløpig for voksne og studenter 30-dagers periodebillett. Studenter under 30 år får ca. 40% rabatt av voksenprisen.

Noen priseksempler på det nye tilbudet for dem som reiser fast mellom byene:

Larvik og Porsgrunn: Den nye billetten koster 880 kroner for voksen (18-66 år). Tidligere betalte reisende 1450 kroner for kun togreisen i måneden. Med buss inkludert kostet det 1950 kroner totalt. Ved kjøp av kombinasjonsbilletten tog/buss vil du nå kunne spare hele 1070 kroner pr måned.

Skien-Notodden: Den nye billetten koster 1330 kroner for voksen. Tidligere betalte reisende 1968 kroner for kun togreisen i måneden. Med buss inkludert kostet det 2268 kroner totalt. Ved kjøp av kombinasjonsbilletten tog/buss vil du nå kunne spare hele 938 kroner pr måned.

Se detaljert informasjon og flere priseksempler på farte.no og vkt.no.

Billetten kan også brukes kun på reiser lokalt i Grenland og mellom byene i Vestfold. Billetten kjøper du enten i Vy-appen eller Entur-appen.

– Med den nye kombinasjonsbilletten blir det enklere å velge tog og buss i Vestfold og Telemark. Gjennom det nye samarbeidet ønsker vi å øke andelen som reiser kollektivt, sier Snefrid Line Jakobsen, fagdirektør sømløs mobilitet Østlandet i Jernbanedirektoratet.