– Så godt som halverte priser for voksne, og bussavganger hvert tiende minutt i rushtiden: Nå skal det  bli lett å velge buss i Grenland, fastslår fylkesordfører Terje Riis-Johansen.

Feiring på bussen

Slikt må feires. Og det måtte selvsagt skje på bussen.

Mandag morgen ble dermed busspassasjerene som kom på buss M2 i Porsgrunn kl. 08:37 møtt med boller, et samlet kobbel med bypakkeordførere  og et fulltallig pressekorps.

– Dette er en mandag verdt å feire, sa fylkesordfører Riis-Johansen, i morgenmørket på vei fra Kammerherreløkka til Landmannstorget.

– Nå koster det mindre å ta buss enn bilforsikringen, kommenterte han.

Bypakke-ordførerne feirer bussløftet med boller ombord buss M2 (Foto: Hege Schjøth-Øverås)

400 kroner i måneden

Vi er vant til at prisene går opp ved nyttår, men for bussene i Grenland har det blitt det omvendt.

1. januar gikk prisen på månedskort (periodekort) for voksne ned til 400 kroner, fra 700 kroner i dag. For alle andre koster et 30-dagers periodekort 300 kroner.

27. januar går dessuten hyppigheten på bussavgangene opp. Metro-bussene vil gå hvert 10. minutt i rushtiden, og pendelbussene hvert 30. minutt.

Hver halvtime til Siljan

I tillegg blir det en helt annen hverdag for busspassasjerer i Siljan.

I dag kjøres det i hovedsak skoleruter til Siljan. Fra nyttår vil det gå buss hver halvtime fra Siljan til Skien om morgenen, og fra Skien til Siljan om ettermiddagen.

Utenom rushtid blir det buss hver 1 ½ time.

– Dette er noe vi har gledet oss lenge til. Bedre busstilbud til og fra Siljan har vært et av våre hovedkrav til Bypakke Grenland, sier Siljan-ordfører Gunn Berit Rygg Holmelid.

340 000 nye passasjerer

VKT har som mål at det skal bli 10% flere passasjerer på bussene i Grenland i 2014 i forhold til 2013.

Det betyr 340 000 nye reisende med buss– og desto færre bilturer.

Enkeltbilletter

Prisen på enkeltbilletter blir ikke justert opp, men fryses på 2013-nivå. Dette finansieres også med belønningsmidler.

Prisen på en enkeltbillett, uten verdikort eller sms-billett, er 38 kroner for voksne, og 25 kroner for barn. For mer informasjon, se VKTs nettsider .

Belønningsmidler

Det er Telemark fylkeskommune som har ansvaret for busstransporten i fylket, og det store bussløftet i Grenland kommer takket være belønningsmidler fra staten.

Tilsammen skal det over de neste tre årene brukes 120 millioner kroner fra belønningsmidlene på kollektivløftet i Grenland.