Fv200 Kjellstad-Ekstrand kan få nytt fortau.

Fortauet er ett av de nesten 50 prosjektene som er foreslått i Bypakke Grenland. Det er ikke tatt en endelig avgjørelse, men prosjektet inngår i det som anses som regionalt viktig for Bypakka.

Slik blir bypakka – les bakgrunnssaken her.

Det er ikke spesielt gøy å være gående på Fv200 Kjellstad-Ekstrand i dag. Det er smalt og bilene mange. I bypakka legges det opp til å bygge fortau på hele den 1,3 km lange strekningen, fra Stathelle kapell til Avstikkeren.

Her kan du lese mer om framdriftsplanen til bypakka.