– Daglig kan vi lese om næringslivsledere i området som er bekymret over manglende løsninger når det kommer til kommunikasjon og infrastruktur. Det er en bekymring vi i industriparken deler. Greier vi å få gjennomført bypakka, vil det utvilsomt være et stort skritt i riktig retning, sier Bolstad.

Selskapene i industriparken omsetter for til sammen 14-15 milliarder kroner årlig.

– Virksomhetene kjøper mye varer og tjenester lokalt, og mye av transporten går med bil. Da sier det seg selv at de er helt avhengig av effektiv struktur. Et selskap som Yara sender ca. 80 prosent av varene på båt, mens et sted mellom 15-20 prosent går på container med bil. Tendensen er at flere og flere av virksomheten blir avhengig av container – og dermed også av vegnettet i Grenland.

Viktig for ansatte

Bolstad er ikke direkte tilhenger av at finansieringen av tiltakene i bypakka må skje gjennom bompenger. Men:

– En bompengeløsning vil øke kostandene for virksomhetene i en periode. Samtidig ser det ut til at vi ikke får gjennomført tiltakene uten at vi aksepterer dette.

– Hva tror du bypakka vil bety for de to tusen medarbeiderne som jobber i industriparken?

– Industriparken har over 2000 ansatte som hver dag er avhengige av å komme seg til og fra jobb. For dem vil bedre vegnett bety mye. Også investorer som besøker oss er opptatt av faktorer som infrastruktur, bysentra og om boligsituasjonen i området er attraktiv.

Tar sykkelen fatt

Bolstad tror flere vil velge buss og sykkel dersom forholdene blir lagt til rette for det.

– Det skjer nok ikke over natten, men jeg tror absolutt at terskelen blir lavere for å velge buss eller sykkel dersom det blir en effektiv framkomstmåte. Og med styrelederhatten i NHO på, vil jeg si at bypakka også blir ekstremt viktig for både de som skal til Grenland fra E18 – og for gjennomgangen på riksvei 36 nordover mot Skien. Bypakka blir kort sagt viktig for all trafikk i Telemark.