I år ble Bølehøgda skole en del av Bypakke Grenlands nettverk av bilfrie dag bedrifter.

-Etter jobb i dag sykler jeg hjem. Dette var rett og slett et kick til å komme i gang, sier en strålende fornøyd rektor.

Populært tiltak

Av skolens 40 ansatte benyttet litt over 30 prosent seg av muligheten til vårsjekk og stell av profesjonelle sykkelreparatører.

For bedrifter som blir en del av nettverket tilbyr bypakka blant annet vinter- og vårklargjøring av sykler.

-Faste servicedager er veldig bra. For min egen del kunne jeg tenke meg å sykle en vei til jobb, og ta sykkelen med på bussen tilbake, sier Bente Slettemo.

Rektor Bente Slettemo var blant dem som fikk sykkelen sjekket og klargjort for trygg sykling.

Rektor berømmer også elevene på Bølehøgda skole for å være flinke til å gå eller sykle til skolen.

Min bilfrie dag er en kampanje i regi av Bypakke Grenland. Målet er at flere skal gå/sykle, ta bussen eller kjøre sammen til jobb minst én gang i uka. Dere får spreke og blide medarbeidere, bidrar til bedre luftkvalitet og å øke fremkommelighet for næringstransporten.

Minimumskriterier for å være med:

  • Sykkelparkering utendørs der man kan låse fast sykkelen.
  • Garderobemulighet for ansatte som sykler eller går.
  • En kontaktperson i bedriften som sprer informasjon og bidrar til å tilrettelegge for mekanikerne i forbindelse med sykkelservice med mer.
  • Gjennomføre reisevaneundersøkelse i bedriften.
  • Satsingen er ønsket og forankret hos ledelsen.