Bypakkeprosjektet har tre hovedmål:

Det skal bli bedre for kollektivtrafikken: Engerkrysset har en god del forsinkelse for bussen M2 retning sentrum, spesielt på ettermiddagen med inntil 4 minutter. Nytt kryss vil forbedre dette.

Trafikksikkerhet: Krysset er ulykkesbelastet. Prosjektet har til hensikt å bidra til økt trafikksikkerhet. Det er registrert syv personskadeulykker fra 2010-2019, fem i selve krysset, og to i forbindelse med gangfeltet.

Boliger og næring i bybåndet

Næringsvirksomhet og boligutbygging innenfor bybåndet: Prosjektet sørge for at allerede regulerte bolig- og næringsarealer av betydelig størrelse kan realiseres.

-Fra fylkets side er dette et stort prosjekt på grunn av tre ting: kollektive, trafikksikkerhet og næringsperspektivet, sa fylkesordfører Terje Riis Johansen da pressen var invitert til møte ved Enger-krysset.

-Dette var et uforløst prosjekt, og det er hyggelig at vi nå har fått en løsning. Trolig ville vi aldri ha fått gjennomført denne utbedringen uten midler fra bypakka, sa fylkesordføreren.

Bedre for kollektivtrafikken

-M2 står og stanger i en venstresving inn på fylkesveg. Med klimaendringer og krav til å endre måten vi reiser på vil et nytt kryss forbedre dette, et av målene til bypakka, sa ordfører Robin Kåss.

BUSSEN FORSINKES: Bussen M2 retning sentrum, spesielt på ettermiddagen, forsinkes innimellom med inntil 4 minutter i dette krysset. Nytt kryss vil forbedre dette.

-Det andre er at dette er et uforløst næringsområde. Krysset måtte løses først, og i forrige uke kom vi til en enighet om finansieringen, sa Kåss.

Reguleringsplanen for Enger handelsområde trådte i kraft i 2016 og legger til rette for å stenge krysset mellom Ullinvegen og fylkesvei 32, Vallermyrvegen. Det såkalte Engerkrysset blir fjernet, Ullinvegen vil bli forlenget og gå parallelt med Vallermyrvegen, før det kommer to rundkjøringer, som vil koples til Vallermyrvegen.

Må godkjennes bystyret og fylkestinget

Det eneste som gjenstår nå er at utviklingen i Engerkrysset godkjennes i bystyret, samt fylkestinget.

-Dette er en gledens dag, sa Gunnar Svarstad, leder for Enger utvikling AS og prosjektutvikler i Rose Eiendom. Han har jobbet for dette i flere år, og er blant grunneierne som legger mest i potten av de 30 millionene.

Svarstad mener dette vil være samlende for Grenland, og vil kjempe for at flere bedrifter skal etablere seg i det regulerte næringsområdet.

Terje Madsen, utbyggingssjef i Porsgrunn kommune tror det er realistisk at første spadetak tas om et år.

– Det kan være noen reguleringsendringer og ytterligere undersøkelser som må til, i tillegg skal arbeidet ut på anbud.

Ferdig 2022?

Arbeidet er beregnet til å ta 15 måneder og om alt klaffer stå klart i 2022.

Bypakke Grenland går inn med 31 millioner kroner og det er utarbeidet et overslag på 75 millioner kroner totalt for prosjektet. Porsgrunn kommune tar ansvar for mellomfinansiering og risiko i forhold til utbyggingsavtalene.