Tilbudsprisene er langt over den økonomiske rammen på kr 102 millioner som er satt av til prosjektet. Det laveste tilbudet er på kr 230 mill. Det betyr at innstillingen til kommunedirektøren er å ikke bygge brua nå.

Årsaken til de høye prisene er den uvanlig høye prisveksten vi har sett på råvarer gjennom koronapandemien. I tillegg har krigen i Ukraina ført til ytterligere usikkerhet omkring leveranser og priser på råvarer.

Administrasjonen anbefaler at dette viktige prosjektet for byutviklingen stilles i bero, men målet er at prosjektet tas inn i en eventuell fase 2 av bypakka. Dersom det blir vedtatt kan gang- og sykkelbrua bygges etter 2024.

Lenke til politisk sak