I en felles politisk sak til Vestfold og Telemark fylkeskommune og kommunene i byområdet Grenland anbefaler administrasjon at det forberedende arbeidet starter opp så fort som mulig.

Dette er nødvendig for å sikre en uavbrutt finansiering og gjennomføring av prioriterte prosjekter etter at Bypakke Grenland fase 1 vil være nedbetalt innen 3 til 4 år.

Bypakke Grenland fase 1 har gitt mulighet til å gjennomføre viktige prosjekter som har bidratt til et mer attraktivt byområde.

De store prosjektene på riksveg 36 og fylkesveg 32 som åpnet i 2018 har løst flaskehalser i vegnettet og forbedret framkommeligheten for næringstransporten.
21 prosjekter i porteføljen er nå ferdige. Mange av disse har byområdet arbeidet med å realisere i flere tiår. Senest i høst 2020 sto et nytt kollektivknutepunkt og grønn park ferdig på Landmannstorget i Skien.

Det er så langt investert for over 2 milliarder kroner.

Grenland har flere prosjekter som er viktig å gjennomføre for å fortsette den positive utviklingen. Statens vegvesen planlegger nå riksveg 36 fra E18 til Skyggestein, og kommunene er i gang med planleggingen av knutepunktene for jernbane.

Erfaringen i Grenland er at spleiselag med staten og bompenger er nødvendig for å realisere de store prosjektene.

Prosessen for å få realisert en ny bypakke starter formelt med lokalpolitiske vedtak om oppstart av forberedelser. Det gir administrasjonen mandat til å starte arbeidet med å utrede framtidige finansieringsmuligheter for viktige prosjekter i en ny bypakke.

Beslutningen om finansieringsopplegg og hvilke prosjekter Grenland ønsker å prioritere ved en videreføring av bypakka gjøres først i 2022. Endelig vedtak fattes av Stortinget.

Lokalpolitiske vedtak om å starte prosessen skjer i mars/april.

 

Den politiske saken kan du lese på Porsgrunn og Bambles nettside 23. februar, Siljan 24.2, og Skien i løpet av februar.