Hopp til innhold
Om bypakka

Aktuelt

Tryggere sykkelparkering ved dagligvarebutikker

25 dagligvarebutikker har benyttet seg av Bypakke Grenlands tilbud om moderne sykkelstativ - med god ramme til å låse sykkelen ...

Farte bysykkel utvider nå med flere sykler og flere parkeringssoner

Det er nå etablert 13 nye parkeringssoner i Porsgrunn og Skien hvor du kan hente ut eller parkere de gule ...

Løpesykler gir ferdighet og glede

380 løpesykler er utlånt til bypakkekommunene Skien, Porsgrunn og Siljan. I Borgestad barnehage får de beholde syklene i sommer – ...

Holtesletta i Siljan bygges trafikksikkert

Anleggsarbeidet ved Holtesletta er i gang – ny gang- og sykkelvei, samt fortau skal gjøre det tryggere langs fylkesvegen.

Turvei tettere på Hjellevannet

Turveien rundt Hjellevannet er en av byens mest populære. Nå er den nye forbindelsen mellom Strandgata og Oscars gate ferdig, ...
Flyfoto av Grenland

På vei mot Bypakke Grenland fase 2

Juni 2023 vedtok politikerne i Skien, Porsgrunn og Siljan å forberede en Bypakke Grenland fase 2 – med muligheter for ...

Områdereguleringsplan for Knutepunkt Porsgrunn legges frem til politisk behandling

Rådmannen legger frem forslag til områdereguleringsplan for Knutepunkt Porsgrunn til førstegangsbehandling for Utvalg for miljø og byutvikling 6. juni.

Rapport om nytt togstopp i Skien

Nylig ble rapporten «Togstopp Skien. Videreutvikling av konsept for et sentralt plassert togstopp i Skien» lansert på et åpent møte ...

Spleiselag mellom matbutikk og kommune

Et søletråkk til Coop Extra i Dr. Munks gate, over en høy kantstein, er nå forvandlet til en asfaltert og ...

Etterspurte sykkelstativ på plass!

Med anbefalinger fra «På Sykkel i Telemark» ved Michel Fouler monterer nå Porsgrunn kommune trygge sykkelstativ ved flere skoler og ...