– Vi sykler fordi det er den raskeste formen for transport for elever og lærere når vi skal til Kjølnesparken, sier lærer Cecilie Kristoffersen. Hun opplever at det er lettere å få elevene til å sykle enn å gå.

Fra Borge skole til Kjølnesbadet er det relativt trygt å sykle. De fleste elevene kom på egen sykkel under transportetappen, men skolen har også 25 utlånssykler klargjort for vintersykling.

– Fordelen ved å ha en sentrumsnær skole er at vi kan bruke sykkelen til ulike aktiviteter, sier læreren ved Borge skole.

Lærer Cecilie Kristoffersen og elevene Leander, Ayham og Mulham, framme ved svømmehallen etter sykkelturen (Foto: Birgitte Finne Høifødt)

I høst syklet de blant annet fra Borge skole til Porsgrunn andelsgård på Eidanger prestegård for å plukke grønnsaker, i regn. Men det gikk helt fint, i følge lærer Cecile.

Det er Michel Fouler i «Alle barn sykler» i samarbeid med Bypakke Grenland som gjennom sykkelopplæringsprogrammet i skolene sørger for at alle barn har de sykkelferdighetene som skal til for at de skal bli trygge i trafikken.