Responsive image

Populær konsert: Marit Hansen ved Sykehuset Telemark fikk litt ekstra oppmerksomhet av Operagutta. Til tonene av «O sole mio» fikk hun operasangerne Arild Bakke og Andreas Hoff tett på. Trond Akerø-Kleven spilte piano. (Foto: Birgitte Finne Høifødt)

Sykehuset Telemark vant lunsj-konsert med Operagutta

Bypakke Grenland utfordret arbeidsplasser i Grenland til å konkurrere i flest bilfrie dager. Sykehuset Telemark stakk av med seieren – og ble premiert med å få besøk av Operagutta i kantina.

Sykehusets ansatte hadde flest bilfrie kilometer per ansatt av de bedriftene de konkurrerte mot.

- Det er godt for mentalhygienen å komme seg ut i friluft, sa administrerende direktør Bess Margrethe Frøyshov ved Sykehuset Telemark HF.

- Jeg er også opptatt at våre ansattes sikkerhet i trafikken. De som sykler bør bruke hjelm, og en synlig vest når det er nødvendig. Syklistene er ikke de største og skumleste i trafikken, sa hun.

Sykehusdirektøren bor i Larvik og er avhengig av bil. Av og til hender hun samkjører til jobb.

opera

Delte premien

Det ble konkurrert i bedrifter over og under 20 ansatte, begge fikk lunsjkonsert som premie.

Livkrisehjelpen i Skien kommune gikk av med seieren for virksomheter og bedrifter under 20 ansatte. "Lille" Livskrisehjelpen valgte å dele lunsjkonserten med kontorfellesskapet i administrasjon for helse- og velferd i Skien kommune.

Kampanjen Min bilfrie dag er i regi av Bypakke Grenland og finansieres gjennom belønningsordningen. Det er en statlig tilskuddsordning til de største byområdene i Norge.

Midlene skal stimulere til økt miljøvennlig transport og bidra til at andelen biltrafikk går ned. Belønningsordningen er en viktig del av arbeidet med å nå nasjonale klimamål.

Spar miljøet. Last ned en pdf

Publisert: 20. mai 2016 - Birgitte Finne Høifødt

Fakta Bypakke Grenland

  • Totalt skal det investeres 2,67 mrd. kroner
  • Prosjektene omfatter veg, buss, gang/sykkel, trafikksikkerhet og bymiljø
  • Målet er å gjøre Grenland til et bedre sted å bo og arbeide
  • Bypakke Grenland skal bl.a. finansieres med bompenger. Les mer om bompenger.

Se flere fakta om Bypakke Grenland