Responsive image

Ny informasjon om bypakka

Den nye informasjonsbrosjyra om Bypakke Grenland er på vei ut i postkassene til innbyggerne i Skien, Porsgrunn og Siljan.

Nå som bypakka er vedtatt både nasjonalt og lokalt, starter arbeidet med de mange prosjektene for alvor.  De 10 neste årene skal det investeres nesten 2,7 milliarder kroner i bedre og tryggere veger, bedre og flere gang- og sykkelveger, bedre kollektivtilbud og bedre bymiljø.

Flere viktige prosjekt starter opp til høsten. Noen blir ferdigstilt allerede i 2016, mens andre tar lengre tid å fullføre. I brosjyra "Her bygger Bypakke Grenland" får du blant annet korte beskrivelser av en del av de viktige prosjektene som skal gjennomføres og om bompengeordningen.

Du får brosjyra i postkassa i begynnelsen av juli, men kan også lese den her:

   

Har du ikke mottatt brosjyra, kan du kontakte servicesenteret i din kommune eller prosjektkontoret for bypakka .

Mer detaljert informasjon om prioriterte prosjekter og planlagt fremdrift finner du i  Handlingsprogrammet 2015-2018 .

Stortingsproposisjonen om Bypakke Grenland, enstemmig vedtatt av Stortinget 18. juni 2015, kan du laste ned her.

Spar miljøet. Last ned en pdf

Publisert: 28. august 2015 - Tore Kamfjord

Fakta Bypakke Grenland

  • Totalt skal det investeres 2,67 mrd. kroner
  • Prosjektene omfatter veg, buss, gang/sykkel, trafikksikkerhet og bymiljø
  • Målet er å gjøre Grenland til et bedre sted å bo og arbeide
  • Bypakke Grenland skal bl.a. finansieres med bompenger. Les mer om bompenger.

Se flere fakta om Bypakke Grenland