Fra 19. april til 11 juni var bypakkas rullende verksted på 20 utvalgte steder i Grenland, hovedsakelig i Skien og Porsgrunn.

Ny rekord

– Vi har tatt imot ca. 350 sykler årlig de to siste sesongene, opplyser Rikke Philippi, kampanjeleder i Bypakke Grenland. I år er det rekord.

Her kan du se en kort film fra sykkelverkstedet på Meieritoget i Porsgrunn 7. mai i år. Samme lørdag hadde også bypakka rigget en sykkelbane for barn foran rådhuset i Porsgrunn.

(Film: Jørn Steen)

Sykkelopplæringen i grenlandsskolene har ført til at antall syklende barn ligger langt over landsgjennomsnittet.

Sykkelopplæring for barn
Sykkelbane for barn foran rådhuset i Porsgrunn (Foto: Jørn Steen)