Lavere priser og hyppigere bussavganger er hovedårsakene til den kraftige passasjerveksten

De tre siste årene har det vært en årlig vekst på nesten 10 prosent.  Til sammen var det nesten 3,7 millioner bussreiser i Grenland i 2014.

– Aldri før har så mange mennesker kjørt buss i Grenland! Vi er godt fornøyd med den kraftige veksten, men skal fortsatt jobbe hardt for å gjøre busstilbudet enda bedre, sier samferdselssjef Bjørg Hilde Herfindal i Telemark fylkeskommune.

Det er belønningsmidlene, som Telemark har fått for blant annet å styrke kollektivtransporten i Grenland, som har muliggjort den store satsingen på buss.

Norges billigste månedskort

Prisen på månedskort for voksne (30-66 år) er satt ned fra 700 til 400 kroner.

– Dette er vi overbevist om at er Norges billigste månedskort for voksne, sier Herfindal.

Salget av periodekort for voksne økte med hele 109 prosent i 2014 sammenlignet med året før. For alle andre aldersgrupper koster det bare 300 kroner for å reise så mye man vil i én måned. Tidligere kostet månedskortet 370 kroner for ung voksen og honnør.

Hyppige bussavganger

I tillegg til kraftige prisreduksjoner, har busstilbudet blitt styrket. Spesielt gjelder det Metrolinjene, som nå kjører hvert 10. minutt i rushtiden.

– På lengre sikt jobber vi også med tiltak som skal gi økt fremkommelighet for bussene. Med lave priser, hyppige avganger og få forsinkelser skal vi gjøre bussen enda mer attraktiv for innbyggerne i Grenland, sier Herfindal