– De som kom med syklene sine i år var en blanding av «innbarka» vintersyklister og de som prøver seg for første gang på vinterføre, forteller Rikke Philippi i Bypakke Grenland.

Tilbud om vinterklargjøring av sykkelen er noe bypakka tilbyr bedrifter som er en del av bypakkas nettverk av bilfridag bedrifter.

– I disse dager tar vi kontakt med bedriftene. Først ut var Sykehuset Telemark. Til onsdag 6. november står Telenor og Universitetet i Sør-Øst Norge for tur, sier hun.

Det er organisasjonen «På sykkel i Telemark» med Michel Fouler som står for arbeidet med syklene.

Elsykkel gir flere elsyklister

– Erfaringen fra bilfridag-bedriftene er at noen begynner å sykle om vinteren når de har skaffet seg elsykkel, sier Philippi.

I Grenland har andelen sykkelreiser har økt fra 4 til 6 % fra 2014-2018. Det tilsvarer 50 % vekst i andelen sykkelreiser.

– Vi vet også at flere sykler om vinteren. Om denne gledelige utviklingen fortsetter til vinteren håper vi på, og jobber for. Imidlertid vet vi at været påvirker sykkelreisene. Perioder med mye nedbør, enten som regn eller snø, gir krevende sykkelforhold og påvirker sykkelbruken, sier Philippi.