Prosjektet er den lengste gang- og sykkelvegen som hittil er bygget for bypakkemidler. Strekningen er på 2,2 kilometer med gang- og sykkelveg veg pluss 200 meter fortau. Den nye gang- og sykkelvegen ble åpnet med taler, snorklipp og fanfare ved Skien kulturskoles messingkvartett. Elever i 5B fra Gjerpen barneskole kom på sykkel og prøvde ut den nye vegen.

– Tommel opp for de som har utført arbeidet og honnør til de som bor langs vegen. Takk for at dere har vært tålmodig. Det er også stas at vi har brukt lokal entreprenør. Denne løsningen har gitt merkbart mindre trafikk i boligområdet, sa fylkesordfører rett før snorklipp.

– Dette er en fylkesveg og prosjekt som er viktig for Skien. Vegen i et boligområde med mange barn, har hatt stor trafikkbelastning i mange år. Det er gøy at vi får løst de trafikale utfordringene med en så bra løsning for både beboere og næringslivet i området. Takk til dere som har bidratt til den nye løsningen, sa ordfører Hedda Foss Five på åpningen.

Byggeleder Edvard Straumsnes fra Statens vegvesen fortalte at i tillegg til 2,2 kilometer med ny gang- og sykkelveg er det bygd 400-500 meter ny fylkesveg. To kryss og syv busstopp er utbedret og det er etablert en 120 meter lang trailerparkering ved ABB. 75 nye lyspunkter er på plass sammen med 650 planter, busker og trær. Drøyt ti boliger på strekningen har fått støyisolering. Det har gått med 6500 tonn asfalt og 35000 arbeidstimer i prosjektet som er gjennomført innenfor budsjettet.

Elever fra Gjerpen barneskole var med under åpningen av den nye vegen. (Foto: Olav Risholt)

Nye vann- og avløpsledninger

Parallelt med arbeidet har Skien kommune lagt ca 1,3 km nye vann og avløpsledninger i Mælagata og Amtmann Aalls gate. I tillegg har kommunen lagt om kommunale vann – og avløpsledninger i tilstøtende veger og over privat grunn i Mælagata. I forkant av prosjektet skiftet Skien kommune ut vannledning på ca. 700 m i Amtmann Aalls gate.