Det nye fortauet langs Setrevegen i Brevik ble offisielt åpnet i går. Brevik vel og Brevik barnehage deltok på åpningen med ordfører Robin Kåss.

Et 20 år gammel vegprosjekt ble dermed endelig gjennomført. 700 meter fortau fra Norcem til svingen ved Sjøloftet i Brevik er etablert, med en bredde på 1,7 meter. Veibanen til kjøretøy er blitt innsnevret til 4 meter. Dermed må bilene av og til vente på hverandre, mens de gående endelig kan ferdes trygt. Strekningen er en skolevei.

Turid Berg i Brevik vel forteller at virkningen av fortauet har gjort at farta på veien allerede har gått ned.

SetrevegenWEB2_snorklipp_Birgitte Finne Høifødt

Det nye fortauet er finansiert med statlige belønningsmidler, (600 000), og andre halvpart fra Porsgrunn kommune, og fylkeskommunen (Aksjon skoleveg, 600 000)

På grunn av nye krav byttes også gjerdene langs fortauet ut på grunn av for lav høyde. Busstoppet vil også lages slik at det er kurant for rullestol.

– Brevik vel har vært positive hele veien. Ingen klager har kommet fra verken bilister eller fotgjengere, sier Thor Kamfjord, leder i Brevik vel.