11 av disse skal bygges langs Gulsetringen hvor metrolinje 1 går. Denne ruta har flest passasjer i Grenland. Arbeidet startet tirsdag 24. mai og vil pågå utover sommeren og høsten 2016.

Mer attraktivt å ta buss

– Gulset er like stor som Notodden, minnet ordfører Hedda Foss Five om, da pressen var samlet for å markere starten på arbeidet. Hun understreket at dette er i tråd med bypakkas mål om å få flere til å reise kollektivt.

Målet er at alle holdeplassene langs metrolinjene og de mest brukte langs pendellinjene skal utbedres. Oppgraderingen skal gjøre det enklere og mer attraktivt å ta bussen.

Universell utforming

I alt skal det bygges 39 nye leskur og holdeplasser, 15 av dem i Skien. Alle skal få såkalt universell utforming, så også blinde, svaksynte, rullestolbrukere og folk med barnevogner kan komme enkelt av og på bussen.

Det blir elektronisk sanntidsinformasjon i busskurene om når neste buss kommer. Også allergikerne blir tenkt på, skal at bjørk og burot nær holdeplassene skal fjernes.

Bypakke Grenland skal bidra til å doble andel kollektivreisende. Å gjøre holdeplasser mer attraktive er del av dette arbeidet.

Grenland har allerede et av Norges billigste busstilbud hvis man kjøper periodekort .